Сервиз за камиони и ремаркета. Белгия, Германия, Франция